fbpx

Polityka prywatności

Niniejszy dokument – Polityka Prywatności opracowaliśmy w trosce o zachowanie najwyższych standardów i zapewnienie Państwa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są chronione w sposób właściwy, w którym zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Martyna Siewert ul. Spacerowa 1E, 83-010 Straszyn, PESEL: 91030202984. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail admin@nakrancujezyka.pl.

§ 1 Podstawowe definicje

Administrator Danych Osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

,,Cookies” (ciasteczka) – są to niewielkie informacje, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na urządzenie końcowe (komputer, laptop, smartfon) użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Cookies nie stanowią zagrożenia dla Użytkowników oraz ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

§ 2 Zasady przetwarzania danych w ramach skorzystania z usługi Newsletter

 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dostarczenia biuletynu informacyjnego (Newsletter). Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą udzieloną poprzez zaznaczenie okienka wyboru oraz podanie adresu e-mail.
 2. Odbiorcy, którym mogą być ujawniona Państwa dane są podmioty, które świadczą dla nas usługi informatyczne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie adresu e-mail.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.  
 8. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem <link> lub wysyłając wiadomość na adres e-mail admin@nakrancujezyka.pl

§ 3 Pliki cookies

I. Rodzaje oraz cele

 1. W ramach naszej strony internetowej można wyróżnić następujący podział plików cookies:
 2. Ze względu na termin przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika:
 • Sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Stałe- są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Ze względu na funkcję jaką pełnią pliki cookies:
 • Niezbędne– umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcjonalności strony internetowej. Te pliki służą nam m.in. do: uwierzytelniania użytkownika w ramach Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Funkcjonalne – zapewniają zapamiętanie indywidualnych ustawień użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Analityczne/wydajnościowe – umożliwiają nam sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza witryna internetowa lub dostosowanie naszej strony internetowej do Państwa potrzeb; za pomocą tych plików możemy zliczyć wizyty i źródła ruchu na naszej stronie, co pozwala nam mierzyć i udoskonalić jej działanie.
 1. Cookies zewnętrzne:
 • Wykorzystujemy również cookies zewnętrzne, które są plikami umieszczonymi na stronie internetowej przez podmioty inne niż Martyna Siewert. Pliki te wykorzystujemy w celu: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA); ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu Tawk.to (administrator cookies zewnętrznego: tawk.to Inc. z siedzibą w Wielkiej Brytanii); zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

II. Pozostałe informacje

 1. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies na naszej stronie internetowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony będzie odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania pozostałych plików cookies będzie dobrowolna zgoda użytkownika, wyrażona poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj” w okienku informującym o używaniu plików cookies.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych zawartych w plikach cookies: adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika lub inne identyfikatory, dane dotyczące sesji, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie i na poszczególnych podstronach.
 3. W każdej chwili użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej znajdują się informacje dotyczące konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera : https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 4. Więcej informacji o plikach cookies i innych technologiach można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.